Workshops

1. Het voeren van kindgesprekken
2. Groeimindset – introductie
3. Groeimindset – masterclass
4. Scrum in het onderwijs – introductie
5. Scrum in het onderwijs – masterclass
6. Executieve functies in het onderwijs – introductie
7. Executieve functies in het onderwijs – masterclass
8. Close reading: een aanpak om te komen tot een diep begrip van teksten
9. Taal & Tools om metacognitie en zelfsturing te versterken
10. Geluk van leerkracht en/of leerlingen
11. Gedragsproblemen en SEL
12. De professionele schoolcultuur 
13. Fouten maken moed
14. Eigenaarschap van leerlingen
15. Op school hebben we LOL (leerling-ouders-leerkacht)
16. Leerlingbetrokkenheid: Lef om te luisteren!
17. Leren voor morgen, one size doesn´t fit all
18. HGW: ouder-kind-leerkrachtgesprek
19. Verhaal- en contextsommen
20. Effectief spellingonderwijs
21. Oplossingsgericht werken in de klas
22. Passend onderwijs voor hoogsensitieve kinderen
23. Boksz – communicatiestijl en zelfvertrouwen


1. Het voeren van kindgesprekken
Workshopleider: Neomi Berkowitz
Duur workshop: 60 minuten

Leerkrachten voeren de hele dag door gesprekken met kinderen. Maar hoe haal je nu alles uit zo’n gesprek, zowel voor jou als leraar, als voor de leerling zelf? Want het kindgesprek is een krachtig instrument om leerlingen te begeleiden.

Tijdens deze workshop krijg je kaders aangereikt vanuit de oplossingsgerichte benadering. Je leert hoe je in gesprek met je leerling de onderwijsbehoeften helder krijgt en hoe je deze kunt omzetten in een concreet plan voor in de klas. Daarnaast is er ruimte voor het oefenen van gesprekken met behulp van enkele casussen uit de praktijk. Er worden handige formats en tools gedeeld die je kunt inzetten voor de gesprekken en het maken van een persoonlijk kindplan.

Na het volgen van de workshop zit je vol ideeën om het gesprek aan te gaan met die ene leerling uit je klas, met wie je tot nog toe niet écht in gesprek kwam.

Omhoog


2. Groeimindset – introductie
Workshopleider: Jeske Brouwer 
Duur workshop: 40 minuten

Deze workshop is een introductie van de Mindsettheorie van Carol Dweck. Mindset is de Engelse term voor ‘overtuiging’ en staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen) denken over zichzelf, met name wat betreft hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset.

Tijdens de workshop krijg je meer inzicht in de vaste en groeimindset van jezelf en leer je deze te herkennen bij anderen. Daarnaast krijgt je handvatten om een groeimindset te stimuleren bij jezelf, jouw leerlingen of team.

Omhoog


3. Groeimindset – masterclass
Workshopleider: Jeske Brouwer 
Duur workshop: 60 minuten

Je kent de Mindsettheorie en je wil hier graag praktisch mee aan de slag in je klas of team.

Tijdens deze workshop krijg je handvatten, inspiratie en good practice-voorbeelden om morgen direct mee te starten en die groeimindset te stimuleren!

Omhoog


4. Scrum in het onderwijs – introductie
Workshopleider: Laura Stroo
Duur workshop: 45 minuten

In het onderwijs werken we steeds meer samen aan een professionele cultuur. Maar wat als iemand zich niet aan de afspraken houdt? Of als het niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak? En hoe prioriteer je, als er zoveel zaken zijn om aan te werken en er ook steeds nieuwe taken bij komen? Wat kun je doen om het gevoel van werkdruk tegen te gaan?

Deze workshop is een introductie van werken met scrum in schoolteams. Scrum is een flexibele werkwijze om het handelingsgerichte werken vorm te geven, met veel oog voor eigenaarschap.

Na een korte theoretische inleiding, hoor je succeservaringen van andere schoolteams en krijg je alvast een kort voorproefje van wat werken met scrum kan opleveren.

Omhoog


5. Scrum in het onderwijs – masterclass
Workshopleider: Laura Stroo
Duur workshop: 75 minuten

Ken je scrum al, weet je wat agile werken inhoudt en wil je wel eens wat verdiepen? In deze masterclass gaan we in op leuke werkvormen voor de retrospective zodat het geven en ontvangen van feedback in het proces nog makkelijker kan worden

Omhoog


6. Executieve functies in het onderwijs – introductie
Workshopleider: Mickey Waringa
Duur workshop: 50 minuten

De term executieve functies is steeds bekender in het onderwijs. Wat zijn executieve functies nou precies? Hoe kun je executieve functies een plaats geven in je onderwijs? Waar helpen we leerlingen nu écht mee? Wil je meer weten over hoe executieve functies in concreet gedrag terug te zien zijn? En hoe je leerlingen hiermee in hun ontwikkeling kunt ondersteunen? Waarom executieve functies zo belangrijk zijn voor het leren? Kom dan naar deze workshop!

We bekijken de ontwikkeling van de executieve functies en de manier waarop we leerlingen praktisch kunnen ondersteunen.

Doelgroep: leraren, ib’ers en directeuren die meer willen weten wat ze in klas kunnen met het versterken van executieve functies van de leerlingen.

Omhoog


7. Executieve functies in het onderwijs – masterclass
Workshopleider: Maaike Houtman
Duur workshop: 70 minuten

Deze masterclass is voor iedereen die maar geen genoeg kan krijgen van… de Executieve Functies. Wil je nog meer weten en heb je verdieping en verrijking nodig? Dan kun je je hart ophalen bij deze verdiepende workshop.

Leuke feitjes en handige tips breiden je basiskennis uit en helpen je er gerichter mee aan de slag te gaan in de klas.

Omhoog


8. Close reading: een aanpak om te komen tot een diep begrip van teksten
Workshopleider: Tony van Dalen
Duur workshop: 50 minuten

‘Begrijpend lezen nieuwe stijl’

Close reading, wat is het?
Close reading: een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het hier om draait.

Waar gaat het om?
– een korte tekst, eventueel onderdeel van een langere tekst, die complex genoeg is voor de lezers, zowel kwantitatief als kwalitatief;
– het meerdere keren lezen van de tekst, eventueel verdeeld over verschillende lessen;
– een opeenvolging van tekstgerichte vragen die de instructie in het begrijpen van de tekst, zowel literair als bij het maken van afleidingen, ondersteunen;
– uitgebreide discussie over de tekst, tussen leerkracht en leerlingen onderling;
– de verwachting dat leerlingen moeite moeten doen om iets te leren van de tekst.

De opkomst van Close reading moet voor een belangrijk deel als een reactie worden gezien op de soms doorgeslagen grote aandacht voor leesstrategieën en woordenschat die geen beter begrijpend lezen tot gevolg hadden. Het gaat bij Close reading om het doorgronden van de tekst.In de workshop maak je kennis met de opzet van een Close reading-les. Er wordt een algemeen kader aangegeven en aan de hand van een verhaal wordt getoond hoe de Close reading-lessen ingevuld kunnen worden. Je ervaart zelf hoe het is om steeds dieper begrip te krijgen van het verhaal en je krijgt praktische voorbeelden die je direct in je eigen groep kunt toepassen.Aan het eind van de workshop heb je een beeld van wat Close reading is en heb je ideeën opgedaan voor je eigen school of groep.

Omhoog


9. Taal & Tools om metacognitie en zelfsturing te versterken
Workshopleider: Inge Verstraete
Duur workshop: 60 minuten

Kinderen gebruiken hun innerlijke stem om het denkproces te structureren en het handelen aan te sturen. Als leerkracht versterk je het denken of breng je het denken van de leerling opgang door reflectieve vragen te stellen. Veel leerlingen worden daardoor leerkracht afhankelijk en wachten totdat de leerkracht hen tijdens of na de taak aanwijzingen geeft.

Wat hebben leerlingen vanaf groep 6 nodig om zichzelf deze reflectieve vragen te stellen tijdens het leren? Hoe kun je leerlingen leren om in de gaten te houden of ze nog op de goede weg zijn? Hoe leer je hen tijdig zelf een verkeerde leerstrategie bij te sturen?


Het versterken van metacognitieve vaardigheden staat in deze workshop centraal. Er komt een stukje theorie aanbod en je leert een reflectieposter te ontwerpen die de leerling helpt bij het ontwikkelen van reflectieve taal. Deze visualisatie ondersteunt de leerling in de klas om zelf het eigen leerproces te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Omhoog


10. Geluk van leerkracht en/of leerlingen
Workshopleider: Claudy van Valburg
Duur workshop: 60 minuten

Workshop Gelukkig in de Klas: “Alle klassen gelukkig zien”. Dat betekent naast gelukkige leerlingen ook gelukkige leraren. Van gelukkige leraren leren leerlingen de mooiste dingen.

Uit Brits onderzoek blijkt dat gelukkige leraren leerlingen hebben die hogere cijfers halen. Gelukkig voor de klas staan is in deze huidige onderwijstijd niet altijd even makkelijk. Werkdruk, ingewikkelde oudergesprekken, leerlingen met allerlei specifieke onderwijsbehoeften etc etc maken dat je niet altijd in je geluksflow zit.

In deze workshop inspireren we je met oefeningen, tips en weetjes vanuit de positieve psychologie op geluksgebied. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor om in jouw groep binnen je kernwaarden te leven, elke dag je positieve bril weer op te zetten, je sterke kanten ook voor de klas te benutten, flow en minder stress te ervaren en helpende gedachten in te zetten? Je krijgt van ons tips die je makkelijk in de praktijk kunt brengen om meer geluksgevoelens in de klas te ervaren. Kies voor geluk en leer je leerlingen dat ook te doen!

Omhoog


11. Gedragsproblemen en SEL
Workshopleider: Kees van Overveld
Duur workshop: 75 minuten

In deze workshop wordt verder stil gestaan bij sociaal-emotioneel leren (SEL).
Aan de deelnemers zal worden gevraagd een casus te beschrijven. De casus zal worden bekeken vanuit het perspectief van vijf SEL-competenties: besef van zichzelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken.

Er zal op twee vragen een antwoord worden gezocht:
1. Waarom doet het kind wat het doet? (Snapt het kind welke signalen het lichaam zendt als er sprake is van potentieel gevaar? Is de gevoelenswoordenschat toereikend om een antwoord te hebben op de heftige emoties die het denken verstoren? Enz).
2. Hoe kan het gedragsprobleem worden aangepakt vanuit een of meerdere van de vijf SEL-competenties?

Omhoog


12. De professionele schoolcultuur 
Workshopleider: Henk Galenkamp
Duur workshop: 55 minuten
(meer info volgt z.s.m.)

Omhoog 


13. Fouten maken moed
Workshopleider: Remko van der Drift
Duur workshop: 60 minuten

Welke fouten durf jij te maken in je leven? Waar ben jij bereid voor op je bek te gaan?
Dat je leert van je fouten is een enorm cliché. Maar dan moet je ze wel kúnnen maken. We roepen heel makkelijk dat je fouten mag maken. Maar is dat eigenlijk zo? Mogen we wel falen van onszelf en onze omgeving? Nee!

Dat komt omdat het ons ontbreekt aan foutenmakenmoed: het verwelkomen van dat wat meestal niet welkom is. En dat is zonde. Niet omdat je de hele dag maar fouten moet maken. Maar omdat foutenmakenmoed je helpt je volledige potentieel te benutten.


Deze workshop helpt je om deze foutenmakenmoed te ontwikkelen:

• moed om in het diepe te springen, ook al is het spannend
• moed om nieuwe en onbekende ervaringen op te zoeken
• moed om iets te doen waarvan je weet dat er risico bestaat dat je faalt
• moed om in de spiegel te kijken nadat jullie geblunderd hebben
• moed om fouten toe te geven
• moed om na falen weer op te staan
• moed om flaters te herstellen
• moed om een omgeving te creëren waarin het veilig is om te mislukken

Kortom, moed om een andere mindset aan te nemen, gericht op leren en ontwikkelen.
Beleef het in een sprankelende, actieve, grappige en bovenal leerzame workshop. Een combinatie van lachen & leren.

Omhoog


14. Eigenaarschap van leerlingen
Workshopleider: Kim van Mosel
Duur workshop: 45 minuten

Eigenaarschap is recentelijk een veelgehoorde term in het onderwijs. Een belangrijke vraag hierbij is: Wat is eigenaarschap dan eigenlijk? En misschien nog wel belangrijker: wat is eigenaarschap voor jou? Hoe ziet het er voor jou uit als leerlingen eigenaar zouden zijn van hun leerproces?

In deze workshop gaan we op bovenstaande vragen in. Hierdoor leer je meer over wat eigenaarschap is en weet je bij vertrek waar jij op school aan zou kunnen werken om eigenaarschap te vergroten.

Omhoog


15. Op school hebben we LOL (leerling-ouders-leerkacht)
Workshopleider: Sigrid van den Berg
Duur workshop: 75 minuten

Op school hebben we te maken met grote verschillen tussen leerlingen, maar ook met grote verschillen tussen ouders. Dit vraagt flexibiliteit en aansluitingsvermogen, maar ook duidelijke afspraken en gezamenlijke normen en waarden. Door een goede samenwerkingsrelatie – ofwel educatief partnerschap – tussen ouders en school (en de leerling) kan de ontwikkeling van leerlingen enorm worden gestimuleerd. Maar hoe ziet een goede samenwerkingsrelatie eruit en hoe kun je het schoolbeleid zo laten aansluiten dat de ouders optimaal betrokken worden bij de school en de ontwikkeling van hun kind?

Ontdek en ervaar in deze workshop wat wel en niet werkt bij het aangaan van een samenwerkingsrelatie met ouders. Een actieve, praktijkgerichte workshop met veel LOL.

Omhoog


16. Leerlingbetrokkenheid: Lef om te luisteren!
Workshopleider: Ingrid Paalman
Duur workshop: 75 minuten

Iedereen heeft dromen voor de toekomst, ook jouw leerlingen, jouw collega’s. Weet jij wat hun dromen zijn? Hoe luister je naar leerlingen en je collega’s?

Veel scholen vinden leerlingbetrokkenheid belangrijk; in de praktijk krijgt dit verschillende vormen en uit het zich veelal in het opzetten van een leerlingenraad.

In deze workshop willen we – vanuit (Nederlands) onderzoek – laten zien wat van belang is voor het vormgeven van onderwijs mét leerlingen. We laten je kennis maken met het Aspiratiemodel. Dit model richt zich op een drietal condities die van belang zijn in het werken aan kwaliteit met en voor leerlingen in de school. Daarnaast gaan we aan het werk om te ontdekken hoe het Aspiratiemodel invulling kan krijgen in jouw eigen schoolpraktijk en lessen.

Omhoog


17. Leren voor morgen, one size doesn´t fit all
Workshopleider: Myriam Lieskamp
Duur workshop: 60 minuten

De wereld verandert in een hoog tempo. Wat vandaag nieuw is, is morgen achterhaald. Dat vraagt van ons allemaal, dus ook van leerlingen, dat we altijd blijven leren. Het onderwijs heeft daarom als taak hun leerlingen vooral leren om te leren. Maar hoe pak je dat nu aan?

In deze workshop maak je kennis met een kansrijke oplossing: de professionele leergemeenschap. In een professionele leergemeenschap staat de leerling centraal. Het onderwijs wordt om de leerlingen heen georganiseerd. Dat doe je vooral samen, vanuit een gedeelde visie hoe jullie leerlingen alle mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen.

Aan het eind van de workshop weet je wat een professionele leergemeenschap is, en wat het vooral ook niet is. Je maakt kennis met de bouwstenen van een professionele leergemeenschap en je weet welke kansen dat jou gaat bieden om goed onderwijs voor jullie leerlingen te realiseren.

Omhoog


18. HGW: ouder-kind-leerkrachtgesprek
Workshopleider: Noëlle Pameijer
Duur workshop: 90 minuten

HGW bestaat ruim tien jaar en blijft in ontwikkeling. Veel scholen implementeren HGW op geheel eigen wijze, met vallen en opstaan. Geleidelijk aan lukt het teams HGW eigen te maken en de elementen die meerwaarde hebben te benutten. Zo hebben veel scholen het ouder-leerling-leerkrachtgesprek met succes ingevoerd aan het begin van het schooljaar of als het moeilijk gaat. Wat zijn de voordelen? Hoe voer je zo’n gesprek en hoe zorg je ervoor dat het een effectief gesprek wordt? Theorie, korte opdrachten en vragen/reacties wisselen elkaar af.

Omhoog


19. Verhaal- en contextsommen
Workshopleider: Marcel Schmeier
Duur workshop: 75 minuten

Volgens de kerndoelen primair onderwijs moeten leerlingen zowel kale sommen als toepassingsopgaven kunnen oplossen. Deze worden ook wel verhaalsommen, redactiesommen of contextsommen genoemd. Ze zijn complex en vormen de ontmoetingsplek van de drie kernvakken: rekenen, taal en algemene kennis.

Hoe onderwijs je deze sommen? En welke materialen en hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar? Een praktische workshop waarvan de inhoud direct toepasbaar is in je dagelijkse praktijk.

Omhoog


20. Effectief spellingonderwijs
Workshopleider: Maartje van Aller
Duur workshop: 65 minuten

Uit de praktijk en verschillende onderzoeken blijkt dat leerlingen met spellingsmoeilijkheden baat hebben bij het gebruik van kleuren en/of symbolen in het leren spellen. Door woorden in klankvoeten te verdelen en de klanken te koppelen aan kleuren en/of symbolen wordt spellen leuker en gemakkelijker.

Hoe ziet het gebruik van kleuren en symbolen bij het leren spellen er in de praktijk uit? Welke andere effectieve methoden kunnen toegepast worden bij het leren spellen? En hoe kunnen deze effectieve methoden toegepast worden in de klas?

Deze workshop is heel geschikt voor leerkrachten die in de klas graag wat extra willen bieden aan leerlingen die moeite hebben met spellen en het spellingsonderwijs leuker en effectiever willen maken.

Omhoog


21. Oplossingsgericht werken in de klas
Workshopleider: Annemieke Bregman
Duur workshop: 55 minuten

Tijdens deze actieve en praktijkgerichte workshop staan we stil bij de kern van het oplossingsgericht werken. Welke vaardigheden en technieken heb je hiervoor en hoe zet je deze in de praktijk in? Hoe ga je met leerlingen op een positieve manier op zoek naar oplossingen? Hoe krijg je meer zicht op de krachtbronnen van een groep en hoe bouw je deze uit?

Deze workshop is geschikt voor leraren en intern begeleiders die meer willen weten over het oplossingsgerichte werken en hoe ze hiermee zelf de groepssfeer verbeteren of inzetten als een basis voor een positief pedagogisch klimaat.

Omhoog


23. Passend onderwijs voor hoogsensitieve kinderen
Workshopleider: Marianne Voetee-Dibbink
Duur workshop: 60 minuten

‘Angsthaas, overgevoelig, watje, huilebalk, kruidje-roer-mij-niet…’ Je hebt het er allemaal wel eens over in de teamkamer. De kinderen die na vier weken nog steeds aan hun moeder of vader kleven ’s ochtends. Het kind dat de weg kwijt is als er iets bijzonders op school plaatsvindt. Die jongen die alles eng vindt, zelfs de filmpjes bij Veilig leren lezen. Dat meisje dat onzichtbaar lijkt en nooit bij je komt. In de tijd van presteren, opbrengstgericht leren, toetsen, ‘snel snel snel en weer door’ is er toch een groep kinderen die hier wat meer moeite mee heeft dan anderen. Zo’n 15 tot 20% van de bevolking is hoogsensitief. Dat betekent dat je er al gauw 5 tot 6 in je klas kunt hebben en dan vergeten we nog de kinderen met ASS, ADHD en andere prikkelgevoelige eigenschappen en aandoeningen.

In deze workshop ontdek je wat hoogsensitiviteit is, hoe een kind dit beleeft, wat mooie eigenschappen bij hen zijn, hoe je deze kinderen kunt herkennen, en vooral praktische tips hoe je deze kinderen vrij eenvoudig kunt helpen, zodat het onderwijs voor deze kinderen ook wat passender wordt.

Omhoog


24. Boksz – communicatiestijl en zelfvertrouwen
Workshopleider: Lucas Defares
Duur workshop: 75 minuten

(meer info volgt z.s.m.)

Omhoog